Slide 1 Slide 2 Slide 1

Covid-19 Nødhjælp

(online)

Psykomotorisk nødhjælp COVID – 19 og de følger som den bringer med sig.

Corona er en stor årsag til du lige nu ikke er i flow. Jeg har stor erfaring i stress, smerter, angst & følelsen af at gå i stå – være handlingslammet.

Det er sundt at være i flow - både på det fysiske og mentale plan. Nyeste forskning i flowtilstandens fysiologi forklarer at ro og tid til fordybelse, fremmer vores trivsel og mindsker stress symptomer.

Lige nu har mange af os nok næsten, for meget tid for os selv. Vi savner det NORMALE, angsten for det ukendte land vi betræder lige nu, fylder meget. Vi er handlingslammede, afventende og ved ikke hvad fremtiden byder.

Hjælp til selvhjælp.
Jeg hjælper dig med at skabe ro kropsligt og mentalt. I samarbejde med dig tilrettelægger vi sessionen, så du støttes bedst muligt. Hvad enten det er at komme i gang med at bruge kroppen, turde være i verdenen lige nu eller det er en samtale om at tøjle din angst, så finder vi en løsning.

”Du skaber overskud, ro og balance når du er vi i en tilstand hvor du magter det du gør, det er overkommeligt og overskueligt.”

Jeg har skabt Naturligflow med rødder i Psykomotorisk terapi, Yin Yoga, Positiv psykologi & Den pædagogiske flow teori.

Du er i flow, når du oplever:
1. At du ved at koncentrere dig og klare den udfordring du præsenteres for (”det kører bare der ud af”).
2. At din normale tids- og selvfornemmelse forandres (”du glemmer tid og sted”).
3. At du føler, der ikke er andet end den aktivitet du er i gang med (”du er helt opslugt”).

HUSK - der er altid en vej tilbage til dig selv - du kan lære mestre de udfordringer vi står i lige nu, ved at handle.